Stichting Buren Kotermeerstal Zuid

Wie zijn wij?

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een aantal wijkbewoners die zich graag willen inzetten voor het wijkbelang. Wij doen dat met enthousiasme en op vrijwillige basis.

Oorspronkelijk is dit initiatief ontstaan uit een groepje mensen die het jaarlijks terugkerend evenement “Burendag” in onze wijk organiseerde. De Burendag wordt normaal in september op landelijke basis gehouden. De laatste paar jaar kon dit evenement geen doorgang vinden door weersomstandigheden en vorig jaar niet door Corona. De laatste keer dat het hier in de wijk plaatvond was in 2017.

Op 18 Sept 2017 is de Stichting Burendag Kotermeerstal-Zuid opgericht met eigen Statuten en staan we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Wat is ons doel, wat willen we?

Doel van de Stichting is, het bevorderen van onderlinge betrokkenheid in de Wijk Kotermeerstal-Zuid en het ondernemen van activiteiten die daarmee in de ruimste zin verband houden.

Voorts willen wij een bijdrage leveren aan het verder verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit van wonen in Kotermeerstal Zuid. Wij willen alle wijkbewoners een platform bieden om de onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid in de wijk te vergroten. Wij willen (indien nodig) een eenduidige stem laten horen naar de gemeente Hardenberg en andere relevante instanties. We organiseren of steunen activiteiten die voor onze wijkbewoners van belang zijn.

Wat doen we?

De Stichting tracht dit doel o.a. te bereiken door het organiseren van periodieke Burendagen en andere evenementen/activiteiten in het belang van de Wijk. Wij zetten ons o.a. in voor zaken zoals verkeersveiligheid, wijkactiviteiten, samenwerkingsverbanden tussen Straat Appgroepen, verbeteringsprojecten in of rond de wijk, enz. De Stichting beheert ook een (besloten) Buurtpreventie WhatsApp groep en deze (openbare) website.

Hoe doen we dat?

  • wij onderhouden contacten met de gemeente en politie over wijkaangelegenheden, zoals verkeer,  groenvoorzieningen, veiligheid, verbeterplannen
  • wij beheren de financiën van de Stichting en werven fondsen die ten goede komen van de Wijk en haar bewoners.
  • wij organiseren activiteiten voor onze bewoners
  • wij hebben contact met andere wijkorganisaties in de omgeving, beheerders van STRAAT WhatsApp groepen en andere organisaties in de gemeente.

Lijkt het jou ook leuk om iets voor de wijk te doen of op enige manier een bijdrage te leveren aan een goede leefbare wijk, stuur dan een BERICHT

Je bent meer dan welkom.