Op deze pagina vindt U allerlei informatie van belang voor onze wijkbewoners.

De Wijk “Kotermeerstal Zuid”

Onder Wijk verstaan we het gebied zoals aangegeven op het kaartje, met in totaal 193 woningen (dat is inclusief de nog in aanbouw zijnde appartementen “toren” met 11 woningen) .

Op deze Wijk Info pagina is heel veel informatie te vinden, zoals: iets over de Geschiedenis van het ontstaan van de wijk; hoe onze wijk aan zijn naam Kotermeerstal is gekomen en het leefklimaat in de wijk; wat wij aan Buurtpreventie doen; de voorzieningen voor Afvalverwerking en Oud papier; hoe te handelen i.g.v. kapotte straatverlichting; waar je de hond kunt uitlaten; en tenslotte een overzicht van Dienstverleners, actief in onze wijk, die met hun advertentie zich aan U voorstellen en daarmee ook onze activiteiten in de wijk steunen.  Via het lijstje hieronder kunt U meteen doorgaan naar een van de onderwerpen.

Kotermeerstal Zuid vanuit een Ballon

Foto’s gemaakt door een enthousiaste Wijkbewoner tijdens een Ballonvaart (Juni 2021) met Van der Kolk Ballonvaarten