Kotermeerstal Zuid

de mooiste woonwijk van Dedemsvaart

 • Home
 • >
 • Nieuws
 • >
 • Project “Voedselpark Kotermeerstal” start

Project “Voedselpark Kotermeerstal” start

In het bestaande Park Kotermeerstal worden vruchtdragende bomen (noten en fruit) alsmede (eetbare) bessen-dragende struiken en kruiden aangeplant. Hierdoor krijgt het park voedselbos-achtige kenmerken, die zullen bijdragen aan de biodiversiteit en wordt het park aantrekkelijker voor zowel mens als dier.

Dit Project is een initiatief van de Werkgroep Biodiversiteit van de Stichting Buren Kotermeerstal Zuid. Het Project wordt voor 50% gesubsidieerd door de Gemeente Hardenberg op grond van de “Subsidieregeling zorg en waardering voor natuur 2019 – 2022”. De andere 50% wordt bekostigd uit beperkte eigen middelen van de Stichting Buren Kotermeerstal Zuid en met hulp van onze sponsoren en donateurs en Ebbers GroenprojectenProefkamer Het Reestdal, Rollepaalrecycling en Het Oranjefonds/NL Doet.

Wil je meehelpen aan dit project of sponsor/donateur worden, vul dan het formulier onder deze pagina in. Wij horen graag waarmee je het project kunt helpen. De eerste aanplant is op Zaterdag 11 Maart met NL Doet.  Wil je direct naar het aanmeldformulier, klik dan hier

Doelstellingen

Het project beoogd een bijdrage/stimulans te leveren aan:

 • De Biodiversiteit in het park

De beoogde aanplant als toevoeging aan de bestaande beplanting levert een bron van voedsel voor mens (wildpluk) en dier en daardoor een verbetering van de leefomstandigheden en zal een langdurig effect hebben op de biodiversiteit.

Het plan sluit mooi aan bij de reeds bestaande border waar een bloemrijk zaadmengsel is aangebracht met meerjarige, inheemse plantensoorten (vlak bij het park) en bij de in 2022 aangeplante bollenvelden.

 • De natuurbeleving en educatie

Het park, dat toegankelijk is voor iedereen, levert mogelijkheden voor natuureducatie d.m.v. rondleidingen voor groepen scholieren en volwassenen.

 • Vergroting betrokkenheid van plaatselijke bewoners met hun omgeving

Door dit project wordt de betrokkenheid van mensen met hun omgeving gestimuleerd en de trots op de eigen leefomgeving bevorderd. Door de inzet van enthousiaste vrijwilligers die samenwerken bij de aanplant en daarna bij onderhoud werkzaamheden is dit project een stimulans van sociale contacten.

Het idee voor dit project is midden 2021 ontstaan n.a.v. de enquête op deze website door de werkgroep “Biodiversiteit” waaruit de wensen voor aanplant van notenbomen en vruchtstruiken de hoogste score kregen. Mede dank zij subsidie en medewerking van de Gemeente, kunnen we deze wensen nu gaan realiseren.

Ook verwachten we dat het project zal bijdragen aan vergroting van de bewustwording bij de eigen natuurlijke omgeving en een inspiratie zal vormen voor verdere verbetering van de Biodiversiteit in het park en zijn omgeving.

Na realisatie van het project, zal de werkgroep zich verder gaan richten op initiatieven die bijdragen aan de Biodiversiteit. Dit zal b.v. bestaan uit het monitoren van de ontwikkeling van de natuurwaarden door meten van indicatoren zoals waterkwaliteit, aantallen en soorten van planten, vogels, insecten, amfibieën etc.

Op basis van de ontwikkelingen kunnen dan voorstellen worden gedaan voor het uitvoeren van nieuwe initiatieven samen met lokale organisaties en de gemeente Hardenberg.

Het project sluit ook goed aan bij het inmiddels gerealiseerde project voor de samenspeelplek “het schateiland”

Plan van Aanplanting

Het deel van het gebied rondom de Kotermeer, dat beoogd wordt voor dit project van transformatie naar een Voedselpark, is aangegeven d.m.v. het oranje kader op onderstaand (GoogleEarth) plaatje:

Beoogd gebied (in oranje kader)
 
Het gebied heeft een oppervlakte van ca. 40.000 m²  (125 * 320 m)

In onderstaand (voorlopig) beeld is aangegeven waar en welke beoogde aanplantingen komen:

Plan van Aanplanting Voedselpark Kotermeerstal

Uitgangspunten bij de aanplant zijn:

 • Gebruik van voornamelijk inheemse eetbare winterharde soorten of een enkele uitheemse soort met hoge natuurwaarden
 • Een natuurlijke groeivorm op een plek waar de soort goed kan gedijen en uitgroeien, rekening houdend met de bestaande bodemgesteldheid en bodemwaterstand
 • De kruidenaanplant zal geconcentreerd worden op het eilandje zoals hierboven aangegeven.
 • Een minimum aan menselijke hulp nodig zonder gebruik van kunstmest of bestrijdingsmiddelen
 • Goede bereikbaarheid langs bestaande paden in het park en de aanplant te concentreren met name langs de paden die bestaan voor “Trimbaan de Koter”
 • De mogelijkheid tot wildpluk gespreid over de seizoenen

Uitvoering en planning

Nu de subsidie verkregen is zullen de volgende projectactiviteiten uitgevoerd gaan worden:

 • Definitieve selectie en aankoop van planten en hulpmaterialen
 • Zoeken van enthousiaste vrijwilligers die willen helpen bij het aanplanten en/of bij toekomstig onderhoud
 • Het vinden van sponsoren voor aanvullende kostendekking
Wat gaan we doen: plantgaten graven, vullen met plantaarde, boompje of struik planten, water gegeven en rondom afwerken. Heb je een kruiwagen, schop of wateremmer? graag meebrengen ! Een paar laarzen en handschoenen zijn ook handig.
Iedereen, JONG en OUD kan meedoen ALLE HULP IS WELKOM!

De aanplant start op 11 Maart (de dag van NL DOET) om 10:00, verzamelen bij de kruising van Dotingastraat, de Widtstraat en Kotermeerstal.

Wie DOET mee?

Vind je dit een goed/nuttig project en wil je ook wel helpen ?  Dan kun je hieronder het aanmeld formulier invullen. Je kunt je ook aanmelden via de website van NL Doet.  Ook kun je aanmelden met een direct E-mailtje naar :  kotermeerstal@gmail.com  of via het  Berichtenformulier 

Deel dit bericht