Buurtpreventie

Voor de hele wijk is door de Stichting Buren Kotermeerstal Zuid een Buurtpreventie WhatsApp groep gemaakt:

U kunt zich hieronder aanmelden voor deze WhatsApp groep met de naam: WIJK ALERT.
De effectiviteit van deze Wijk Alert groep is maximaal als alle wijkbewoners “aangesloten” zijn.

Hoe Werkt het?

De WhatsApp groep is uitsluitend bedoeld om elkaar te waarschuwen in het geval van bedreigende of verdachte situaties van wijkbelang. Het is zeker NIET de bedoeling om hier andere soorten berichten op te plaatsen, m.a.w. als er niets aan de hand is zal je op deze WIJK ALERT ook geen berichten ontvangen (behalve als er nieuwe leden worden toegevoegd).
Je kunt het vergelijken met NL ALERT (die met een broadcast-techniek werkt), maar dan zonder de maandelijkse Testberichten.
Onze WIJK ALERT WhatsApp groep staat ook ingeschreven bij de landelijke Stichting WABP (WhatsApp Buurtpreventie), die fungeert als landelijk overkoepelende organisatie voor Buurtpreventie aangelegenheden en gericht op het veiligheids- en leefbaarheidsgevoel van mensen door mensen, die:

 • Burgerveiligheidsinitiatieven professioneel willen promoten
 • Vrijwilligers maximaal wil faciliteren om hun buurt veilig en leefbaar te houden
 • Gemeentes en overheidsinstanties van advies en informatie wil voorzien
 • Een landelijk platform wil bieden voor een veilig Nederland.

Voorbeelden van bedreigende of verdachte situaties:

WEL verdacht of bedreigend zijn o.a.:

 • Een kind of volwassene wordt vermist
 • Er lopen/rijden verdachte types of auto’s door de wijk
 • U heeft oplichters aan de deur gehad
 • U ziet dat ergens wordt ingebroken
 • Er is een gaslek
 • Er is brand en er is risico voor de omgeving

In de meeste van deze gevallen bel je eerst 112 en dat is zeker nodig voor het inschakelen van politie, brandweer of ambulance. Daarna kunt U een melding maken op de WIJK ALERT app (meld dan ook dat 112 reeds gebeld is, zodat anderen dit niet meer hoeven doen).

Beschrijf kort wat er aan de hand is en of er actie gevraagd wordt van medewijkbewoners.

NIET verdacht of bedreigend zijn o.a.:

 • Een vermiste poes
 • Verloren sleutels
 • Een weggelopen hond tenzij hij gevaarlijk is.
 • Een lekkende kraan

Beheer

De WIJK ALERT WhatsApp groep wordt beheerd door de Stichting Buren Kotermeerstal Zuid. Alleen Wijkbewoners zijn lid, er worden geen mensen van buiten de wijk toegelaten. 

Let op!: de Whatsapp groep is niet bedoeld om de politie te alarmeren. Dat doet degene die de verdachte situatie het eerst heeft waargenomen. Voor het inschakelen van politie, brandweer of ambulance moet u altijd eerst 112 bellen of  via 0900-8844 (Politie en/of Wijkagent) in het geval van minder dringende situaties die toch de aandacht van de Politie nodig hebben. Zie ook de Regels hieronder.

STRAAT WhatsApp groep

Maar wij hebben al een STRAAT App groep?
Dat is uitstekend! en moet vooral ook zo blijven, want hier kunnen allerlei zaken gedeeld worden die niet van direct wijkbelang zijn en niet over waarschuwingen op wijkniveau gaan.

Wilt U zich laten toevoegen aan de Straat WhatsApp groep van Uw straat, vraag dan aan Uw buren wie de Beheerder van Uw Straat groep is en als die nog niet bestaat kunt U altijd zelf het initiatief nemen om er een te starten. 

Beheerders van Straat WhatsApp groepen worden verzocht zich bij ons te melden met een BERICHT.

Werkwijze

Als deelnemer aan WIJK ALERT WhatsApp groep is het belangrijk om verdachte situaties te herkennen en te weten hoe u moet handelen. Hiervoor kunt U het zo genaamde SAAR model gebruiken.

Signaleer

Is er sprake van een acute verdachte situatie, bijvoorbeeld een onbekende persoon die zich verdacht gedraagt in de tuin van de buurman? Onthoud het signalement van de verdachte persoon aan de hand van geslacht, huidskleur, lengte en gezicht. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.

Alarmeer

Is het nodig dat de politie direct in actie komt? Bel dan altijd eerst 112.

App

Zet een bericht op de WIJK ALERT WhatsApp om de waarneming bekend te maken
Laat de wijkbewoners in de WhatsApp alert groep weten wat u heeft gezien, welke acties eventueel nodig zijn en of u 112 wel of niet heeft gebeld. Voorkom een regen van 112 meldingen.
Plaats zo correct maar zo kort mogelijk een melding. Het is belangrijk dat je in het bericht de juiste informatie plaatst, denk aan:
• Locatie en tijdstip
• Soort situatie
• Aantal betrokken personen
• Eventueel voertuig inclusief kenteken
• Beschrijving van voertuig en personen
• Is 112 gebeld

Reageer

Ga, als de situatie het toelaat, naar buiten en probeer samen met andere wijkbewoners de verdachte persoon of personen te “volgen”. Hou elkaar in de alertgroep op de hoogte van wat u ziet. U kunt ook de verdachte persoon aanspreken om zijn/haar plannen te verstoren. Doe dit alleen wanneer het mogelijk is. Uw eigen veiligheid staat altijd voorop.

Regels

Voor het gebruik van de WIJK ALERT WhatsApp groep gelden een aantal regels:

 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 2. Deelnemers wonen in de wijk Kotermeerstal Zuid.
 3. De WhatsApp is alleen toegankelijk voor Wijkbewoners (besloten groep)
 4. De politie komt alleen in actie wanneer een melding via 112 gedaan wordt.

  • Bij een verdachte of alarmerende situatie (heterdaad), neem je altijd contact op met de politie via 112. Vermeld dit ook in de WIJK ALERT WhatsApp groep wanneer je de alarmerende melding daar plaatst.

  • Een minder urgente situatie, die toch de aandacht van de politie verdient, meld je via 0900-8844; geen spoed, wel politie, Indien nodig hiervan ook melding maken in de WIJK ALERT WhatsApp groep.

 5. Gebruik het SAAR-principe: signaleer, alarmeer, app om je waarneming bekend te maken, reageer op de situatie.
 6. Degene die een verdachte situatie als eerste signaleert belt indien nodig 112 en laat dit door middel van een WhatsApp-bericht aan de rest van de Wijk weten.
 7. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten (dus ook niet WhatsAppen terwijl u een voertuig bestuurt).
 8. Het versturen van foto’s van een verdachte persoon is alleen toegestaan ten behoeve van het verstrekken van een signalement en wanneer dit voor de melding noodzakelijk en/of van meerwaarde is. Daderkenmerken zijn vaak goed te omschrijven.
 9. Gebruik de WIJK ALERT WhatsApp groep alleen waar deze voor bedoeld is en niet voor niet bedreigende situaties en andere onderlinge contacten of privéberichten niet van Wijk belang. Het niet houden aan de regels (kan) leiden tot verwijdering uit de groep.

SAMEN HOUDEN WE DE WIJK VEILIG

Aanmelden

Wil je je aanmelden de WIJK ALERT WhatsApp groep, vul dan onderstaand formulier in:

Wil je je gelijktijdig aanmelden voor het ontvangen van belangrijke Nieuwsmeldingen op deze Website, meld je dan gelijktijdig aan voor de WhatsApp groep WIJK NIEUWS. Je krijgt dan meldingen van de Stichting Buren Kotermeerstal Zuid dat er belangrijk Wijk Nieuws op deze Website is met een linkje erbij, zodat je meteen bij het laatste Nieuws op de Homepage komt of de betreffende nieuwe Activiteit.

Op deze WIJK NIEUWS WhatsApp groep komen alleen meldingen over belangrijk Nieuws op deze Website, wijkbewoners kunnen hier geen meldingen op zetten. De app fungeert dus als een soort deurbel voor het Stichting Bestuur, zodat we in de toekomst geen of bijna geen papieren Nieuwsbrieven in de wijk hoeven rond te brengen (wel zo milieuvriendelijk en corona proof).

Wij verzamelen nieuwe aanmeldingen tot een bepaald aantal voordat ze toegevoegd worden aan de WhatsApp groep(en), zodat niet bij elke nieuwe toevoeging de hele wijk weer een berichtje krijgt, dus het kan even duren voordat U aan de WhatsApp groep wordt toegevoegd.

Zodra je bent toegevoegd aan de WIJK ALERT groep, zie je in WhatsApp vanzelf een melding staan. Je hoeft hier niet op te reageren met een ”dank je wel” of bijvoorbeeld een emoticon. Stel dat er honderd mensen lid zijn van de groep, dan ontvangen al deze leden een niet urgent bericht en daar is de groep niet voor bedoeld. Het maakt mensen onnodig ongerust en sommige leden verlaten bij het meermaals plaatsen van onnodige berichten zelfs de groep. En dat is nou net wat wij willen voorkomen.

Heb je vragen, stel deze dan nooit in de groep zelf, maar aan de beheerder in een privé BERICHT (zie Contact Pagina) of via een WhatsApp aan de deelnemer met het logo:

Inhoud