Betekenis van “Kotermeerstal”

De naam Kotermeerstal is een oud Nedersaksisch woord dat betekent “kleine plaats waar water blijft staan”  

Het is duidelijk dat “koter” hier de betekenis van “kleine” heeft. Een “Meerstal” is een natuurlijk gevormde plas die ontstaat in actief, levend hoogveengebied.

Een “meerstal” vormt zich door de groei van een hoge veenbult in de naaste omgeving, die zijn water loost op een lagere, vaak zanderig gebleven plek. Vaak, maar niet altijd, werd het water uit het hoogveen via meerstallen afgevoerd naar veenriviertjes.

Op Wikipedia is een goede beschrijving te vinden over meerstallen : Meerstal – Wikipedia . Hoe een hoogveengebied gevormd wordt is eveneens op Wikipedia te vinden.

De huidige Kotermeerstal is eigenlijk ontstaan door afgravingen en uitdieping van het gebied waarin het oorspronkelijke “kotermeerstalletje” lag.

www.beeldbankavereest.nl

De Recreatieplas “Kotermeerstal”

Hierdoor is een grote recreatieplas ontstaan die als uitloopgebied integraal deel uitmaakt van de kern van Dedemsvaart.

Belangrijke groenvoorzieningen zijn te vinden rondom de recreatieplas Kotermeerstal en vanaf het zuidelijk deel van onze woonwijk Kotermeerstal Zuid.

Het naast de recreatieplas Kotermeerstal gelegen park vervult een belangrijke functie in de ontwikkeling van de ecologische structuur en het landschap. In het park zijn trap-/vliegerveldjes een avonturenveldje en trimbaan (ook wel “survivalbaan Kotermeerstal” genoemd).

Fiets/Wandelroute “Rondje Koter”

Het park biedt ruime mogelijkheden voor fiets- en wandelroutes. 

Op onze website bevindt zich dan ook het “Rondje Koter”, een 4,3 km lange route die zowel per fiets als te voet kan worden afgelegd. Bij het afleggen van de route is er de mogelijkheid om mee te doen aan de “Koter Quiz” waarbij een score wordt bijgehouden van de beste deelnemers aan de Quiz.  Aan het eind van het jaar zal worden gekeken naar eindscore en de 3 besten op het “podium” zullen een eervolle vermelding op deze Website krijgen.

Waterhuishouding

Onze woonwijk wordt aan de randen begrenst door de recreatieplas Kotermeerstal en diverse slootjes en vijvers. Deze vallen in beheergebied van het Waterschap Velt en Vecht.

Het peil van de wegen in onze wijk ligt tussen 6,5 m tot 7 m boven N.A.P. De gemiddelde grondwaterstand ligt op circa 5,3 m to 5,5 m boven N.A.P. Dit is mooi af te lezen op de speciaal daar daartoe geplaatste grondwaterpeil meter aan het eind van het parkgebied.

In onze wijk is een systeem aangelegd voor gescheiden hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer. Uitgangspunt hierbij is dat regenwater, afkomstig van verharde oppervlakken (daken, wegen), niet wordt afgevoerd op de riolering of afvalwaterzuivering. In plaats daarvan wordt het hemelwater geïnfiltreerd in de bodem in zgn “Wadi’s” die m.n. te vinden zijn aan een kant van de straat “Kotermeerstal”, of wordt het afgevoerd naar het oppervlaktewater van de sloten en wateren rondom onze wijk.

De directe consequentie hiervan is dat b.v. het wassen van de auto niet meer in de straat voor de deur mag worden gedaan omdat anders de gebruikte wasmiddelen direct het oppervlakte water zullen vervuilen.

Kunst in ons Wijklogo

Vlak bij  de waterpeilmeter, staat ook het kunstobject “C I Love You”:

Wij hebben dit kunstobject gekozen als symbool voor onze wijk en het dient dan ook als logo voor onze website.

Flora en Fauna

In en om onze wijk zijn allerlei soorten vogels waar te nemen zoals ook soorten die wat minder algemeen voorkomen in stedelijke/dorps bebouwing.  Elke mooie voorbeelden daarvan zijn hieronder te zien.

Twee baltsende Futen,   zie ook (Vroege Vogels – Baltsende futen – YouTube)

   Groene Specht

Maar ook in het park kun je bijzondere begroeiing tegenkomen zoals deze Parelstuifzwam:

Aan de Kotermeerstal plas kun je regelmatig bijzondere zonsondergang plaatjes maken, zie o.a. het bericht of de fotowedstrijd van 2020 en de plaatjes hieronder:

Inhoud

Verkeer

Voor de veiligheid van spelende kinderen en om geluidoverlast te beperken geldt in de hele wijk een maximum snelheid van 30 Km/uur. Een vriendelijk verzoek om U daaraan ook te houden zodat toestanden met verkeersheuvels en wegversmallingen zoals op de Mien Ruyslaan vermeden kunnen worden!

Buurtpreventie

In de Wijk is een Buurtpreventie WhatsApp groep actief. Ook zijn er Straat gebonden WhatsApp chatgroepen actief.

Deze Pagina is samengesteld met bewerkt materiaal uit de volgende bronnen:

  • Bestemmingsplannen Gemeente Hardenberg
  • WikipediaBeeldbank
  • Historische Vereniging Avereest