Onze inkomsten bronnen

Als Stichting zijn wij een non-profit organisatie d.w.z. zonder winst-oogmerk. Alle inkomsten die wij hebben komen ten gunste van de Wijk. In bepaalde gevallen (wanneer onze kaspositie dat toelaat) kunnen wij donaties doen t.b.v. de dieren ambulances van de Stichting “Dierenlot”

Onze Activiteiten kunnen wij ondernemen dank zij enkele inkomsten bronnen:

  • Lege flessen inzamel acties
  • Verkopen van sier-kerstbomen
  • Donaties/Giften
  • Sponsoring
  • Opbrengsten van “Prikkertjes” op het Prikbord
  • Vermeldingen door Dienstverleners in onze wijk op deze Website

Sponsoring

Sponsoring staat open voor ondernemers uit onze wijk en kan bestaan uit geldelijke steun of steun in andere vorm. Onze Sponsoren worden getoond in de footer van elke pagina op deze website. Voor meer informatie stuur ons een E-mail.

Donaties

Donaties van wijkbewoners of anderen zijn altijd welkom. Neem vooraf contact met ons op via E-mail

Prikbord

Prikbord annonces van niet commerciële aard door wijkbewoners (na goedkeuring door de Stichting), zijn gratis.

Voor Prikbord advertenties van commerciële aard, zowel door wijkbewoners als derden, vragen wij een vergoeding.

Op onze Prikbord pagina is te vinden hoe een prikbord bericht kan worden aangemeld.

Dienstverleners

Dienstverleners kunnen een vermelding op onze website laten plaatsen op de pagina WIJK INFO/DIENSTVERLENERS. Allerlei vormen van dienstverlening kunnen hier onder de aandacht van onze wijkbewoners gebracht worden.

Geïnteresseerd?

Als U van een van de bovenstaande mogelijkheden gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op en stuur een BERICHT voor de details.  De bijdragen die wij vragen zijn vermeld in de Algemene voorwaarden .