Werkgroep Biodiversiteit Park Kotermeerstal

Op voorstel van een van onze medewijkbewoners Wim Pranger gaan we een Werkgroep Biodiversiteit oprichten.

Visie

De ontwikkeling van culturele waarden en biodiversiteit gaan samen en helpen de leefomgeving voor plant, dier en mens steeds aantrekkelijker te maken en leveren daardoor een bijdrage aan de gemeenschapszin en betrokkenheid van wijkbewoners.

Doel van de Werkgroep

De werkgroep heeft als doel:

  • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Biodiversiteit in het Park Kotermeerstal
  • Het vergroten van de Educatieve waarde van het Park
  • Het stimuleren van bewustwording om verstandig om te gaan met de Natuur
  • Het creëren van voedselbronnen voor mens en dier
  • Een aanspreekpunt te vormen voor Wijkbewoners en het onderhouden van contacten met de Gemeente Hardenberg in het kader van Biodiversiteit.

Heeft U interesse om mee te doen met de Werkgroep, vul dan het aanmeldformulier (hieronder) in.

Wat is Biodiversiteit?

Op de Website van de Gemeente Hardenberg  is veel informatie te vinden over wat de Gemeente doet in het kader van Biodiversiteit. Kort samengevat gaat Biodiversiteit over de leefomgeving van dieren, insecten, vogels en planten en de rol van de mens daarin.

Biodiversiteit gaat over alles wat leeft op aarde.  Door klimaatverandering is de natuur de afgelopen jaren steeds meer uit balans geraakt. We krijgen ook steeds vaker te maken met plagen, zoals de overlast van de eikenprocessierups, of de vele mieren die uw stoeppaden of terras ondergraven.

Het aantal soorten planten, vogels en dieren, maar ook schimmels, insecten en weekdieren wordt de laatste jaren steeds minder. Eén op de acht soorten op aarde wordt met uitsterven bedreigd. En dat is niet goed, want de biodiversiteit zorgt onder meer voor zuurstof en een vruchtbare grond, maar ook voor bijvoorbeeld medicijnen en voedsel.

Door de biodiversiteit te vergroten, proberen we het evenwicht in de natuur te herstellen.

Enkele voorbeelden van de Gemeentelijke activiteiten om de Biodiversiteit te vergroten zijn ook al te vinden in het Park Kotermeerstal:

  • Het veldje met bloembollen en speciale kruiden- en bloemrijke mengsels
  • Sommige grasstroken worden hoog gelaten
  • Er zijn nestkastjes in eikenbomen gehangen voor o.a koolmezen en pimpelmezen die helpen eikenprocessierupsen op een natuurlijke manier te bestrijden
 
 
Wilt U nog meer weten over het onderwerp Biodiversiteit, kijk dan eens op de website van Biodiversiteit.NL

Er zijn nog veel meer dingen die kunnen bijdragen aan de Biodiversiteit. Een aantal ideeën staan in de vragenlijst hieronder al genoemd en wij vragen Uw voorkeur aan te geven of zelf ideeën aan te dragen. De werkgroep zal op basis van Uw reacties een volgorde van prioriteit samenstellen en bekijken wat er gerealiseerd kan worden in samenspraak met de Gemeente Hardenberg en eventueel andere instanties.

Wij verzoeken U om onderstaande vragenlijst in te vullen.

Het neemt niet meer dan 3 minuten en helpt de Werkgroep om gerichte plannen te maken op basis van Uw voorkeuren!