Hieronder staat een overzicht met de uitlaatplekken in en om de wijk waar honden hun behoefte mogen doen zonder dat je het zelf moet opruimen. Voor alle andere situaties gelden de regels van de Gem. Hardenberg: Honden uitlaten

Samenvatting van de Regels

Binnen de bebouwde kom moeten honden zijn aangelijnd  behalve:

  • op eigen terrein
  • op een losloopveld
  • in het buitengebied

Overal moet de hondenpoep door het baasje worden opgeruimd, behalve op de speciaal daarvoor aangewezen uitlaatstroken. U mag het zakje met hondenpoep weggooien in elke openbare afvalbak of thuis in de grijze container. Het is niet de bedoeling dat het zakje met hondenpoep wordt weggegooid in de bosjes, de gazons, of op straat.

In onze wijk zijn er een Uitlaatstrook en een omheind Losloopveld met Hondenstrand , n.l.:

Uitlaatstrook

de Uitlaatstrook langs Van Rooijenshoofdwijk, entree Bransveen vanaf Mien Ruyslaan tot aan tweede brug De Widtstraat

De uitlaatstroken worden aangeduid met een logo en met tekstborden: ‘Begin’ en ‘Einde’.

Losloopveld met Hondenstrand

het Losloopveld en Hondenstrandje aan de Kotermeerstal in Dedemsvaart

Losloopveld en Uitlaatstrook

Alleen op de speciaal daarvoor aangewezen Uitlaatstrook hoeft u de hondenpoep niet zelf op te ruimen, op het Losloopveld en Hondenstrand wel! 

De Uitlaatstrook en het Losloopveld / Hondenstrand in onze wijk zijn aangegeven op het nevenstaande kaartje: